fsc

Duurzaam bosbeheer & klimaat

Bij ontbossing komt heel wat opgeslagen CO₂ direct en indirect de atmosfeer in. Hierbij gaat het niet alleen maar over koolstof opgeslagen in bomen, maar ook over enorme hoeveelheden koolstof die opgeslagen liggen in de bosbodem. Bij duurzaam bosbeheer blijft het bos behouden, en dus ook de grote hoeveelheid koolstof die erin opgeslagen zit.

Bosbehoud = behoud van koolstofopslag

Natuurlijk is de houtoogst in FSC-gecertificeerde bossen op zich ook een ‘export’ van opgeslagen CO₂ uit het bos. In een duurzaam beheerd bos zal dit verlies echter tijdelijk zijn, omdat de vrijgekomen ruimte opnieuw ingenomen wordt door nieuwe bomen. En wanneer het geoogste hout wordt gebruikt in toepassingen met een lange levensduur, dan heeft dit op termijn zelfs een netto positief effect op de koolstofopslag.