Little boy walking in autumn forest

Volgende generaties

Bij ServicebouwPlus vinden we het onze verantwoordelijkheid om oog te hebben voor de toekomst van volgende generaties op aarde. Kleine dingen maken vaak al verschil. Zo minimaliseren en scheiden onze medewerkers het afval, maken we gebruik van LED-verlichting en hebben we warmte- en koude opslag in ons bedrijfspand. Ook werken we in en aan all-electric gebouwen en nieuwbouwpanden met BREEAM-certificering en maken we tijdens onze werkzaamheden zoveel mogelijk gebruik van duurzame materialen zoals bijvoorbeeld isovlas en cellulose isolatiemateriaal.

fsc_pefc

Duurzaam bosbeheer & klimaat

Ontbossing veroorzaakt ongeveer 15% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Plant- en diersoorten verdwijnen en we zetten letterlijk de bijl aan de longen van de aarde. Duurzaam bosbeheer is dan ook een belangrijk middel om verdwijning van bossen tegen te gaan.

Bomen nemen namelijk CO2 op en geven zuurstof terug aan de atmosfeer. De opgenomen koolstof blijft opgeslagen in het hout of houtproduct totdat het, ná recycling, uiteindelijk wordt verbrand. Het gebruik van hout en houtproducten (bij bouwprojecten) is dus goed voor het klimaat, mits deze afkomstig zijn uit duurzaam beheerd bos.