Auteur: Ronald van Dijk

Stel, u verhuurt een bedrijfspand. De onderneming van uw huurder groeit echter harder dan verwacht en het bedrijfspand wordt te klein. Aangezien het huurcontract nog een aantal jaren loopt, wil uw huurder het pand uitbreiden.

Mag een huurder zomaar gaan verbouwen?

Allereerst moet u als eigenaar toestemming geven voordat er verbouwd mag worden. Als het bedrijfspand door de verbouwing blijvende ‘schade’ zal oplopen of minder waard wordt, kunt u weigeren om toestemming te geven.

Wie betaalt?

Bent u het eens met de verbouwing, dan ontstaat vaak de volgende vraag: wie gaat de verbouwing betalen? In veel gevallen neemt de huurder de verbouwing voor zijn rekening. Is dat niet het geval en komt de huurder bij u met het verzoek om het pand te verbouwen, dan zijn er een aantal mogelijkheden om hier samen uit te komen. Met een tevreden huurder stelt u tenslotte ook uw eigen investering veilig.

De mogelijkheden:

1. Herzien van de huurtermijn
Het is niet meer dan gebruikelijk om bij een verbouwing het huurcontract te herzien met elkaar. U kunt bijvoorbeeld met elkaar afspreken dat u de huurtermijn verlengt naar tien jaar.

2. Verhogen van de huurprijs
Om uw investering terug te verdienen, kunt u de huur verhogen. Het aantal vierkante meters neemt immers toe en de uitbreiding is relevant voor de huurder. Houd hierbij wel rekening met de gemiddelde huurprijs in de regio. Als uw huurprijs heel veel gaat afwijken van vergelijkbare panden kan dit tot ontevredenheid leiden of u prijst uzelf uit de markt.

In sommige gevallen delen de partijen de kosten met behulp van een verdeelsleutel. Bedenk met het oog op toekomstige huurders wel of het pand in waarde toeneemt, afneemt of gelijk blijft.

3. Het pand wordt meer waard
In sommige gevallen is er sprake van een dusdanige waardevermeerdering van het pand, dat huurder en verhuurder overeenkomen dat de huurprijs gelijk blijft. De investering door de verhuurder wordt dan terugverdiend door de waardevermeerdering.

Bij ServicebouwPlus komen we regelmatig dit soort situaties tegen. Wilt u er zeker van zijn dat de verbouwing professioneel uitgevoerd wordt? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag om uw plannen te realiseren.

Ronald van Dijk
Manager ServicebouwPlus

Neem contact op