Auteur: Ronald van Dijk

Laatst las ik in een magazine van Stichting Salvage een artikel over de impact van een bedrijfsbrand. Het ging over de brand in 2017 bij Holland Casino in Groningen. Het pand ging nagenoeg compleet verloren en honderden medewerkers zagen hun baan letterlijk in rook opgaan. Ook aangrenzende bedrijven ondervonden maanden later nog steeds hinder en schade. Dat de gevolgen van een bedrijfsbrand zo verstrekkend kunnen zijn en zo ingrijpend, daar had ik eerlijk gezegd nooit zo bij stilgestaan. Het zette me wel aan het denken. In hoeverre kun je als bedrijf maatregelen treffen om een brand te voorkomen? En, als het noodlot toch toeslaat, hoe zorg je ervoor dat het pand op tijd ontruimd is en wat kun je doen om de schade te beperken?

Maar eerst, hoe groot is de kans op een bedrijfsbrand eigenlijk? De meest recente cijfers die ik kon vinden waren van 2013: zo’n 7.000 gevallen. En bij 148 grote branden was de schade zelfs € 1.000.000 of meer. Ook schokkend, de helft van de bedrijven die een bedrijfsbrand meemaken, gaat failliet (ook al is de volledige schade uitgekeerd!). Maar genoeg bangmakerij. Ik wil u tenslotte niet uit uw slaap houden vannacht. Daarom heb ik een aantal brandpreventietips op een rijtje gezet die we bij ServicebouwPlus in de praktijk ook tegenkomen:

1. Een inkoppertje: de rook-/brandmelder

In het Bouwbesluit staat dat u als gebouweigenaar verantwoordelijk bent voor de brandveiligheid van het gebouw. De meest voor de hand liggende maatregel om mee te beginnen is dus wel de rook-/brandmelder.

2. Creëer brandcompartimenten

Brandcompartimenten is niet alleen een mooi scrabblewoord, het is vooral een effectieve manier om de omvang van een eventuele brand te beperken. Een gebouw wordt in verschillende ruimtes verdeeld, gebruikmakend van brandwerende materialen. Zo verspreidt een brand zich minder snel over het gehele pand. Maar gaan er leidingen of kabels door de muur of wand, dan moeten ook die doorvoeren brandwerend afgedicht worden. De brandweer of verzekeraar kan u vragen om aan te tonen dat dit op een correcte manier is gebeurd. Veel klanten laten deze brandwerende doorvoeren jaarlijks door ons controleren en waar nodig aanpassen. Na afloop van de controle ontvangt het bedrijf namelijk een certificaat waarmee ze kunnen aantonen dat ze aan de eisen voldoen.

3. Zorg dat uw elektrische installaties op orde zijn

Een elektrische installatie die niet aan de wettelijke eisen voldoet, is een bekende oorzaak van bedrijfsbrand. En, misschien wel herkenbaar, verlengsnoer aan verlengsnoer aan verlengsnoer. Niet bepaald een veilige oplossing. Kortsluiting is op die manier snel ontstaan. Wij raden u aan om uw installaties periodiek te laten keuren.

4. Installeer een inbraakalarm

‘Een inbraakalarm, het ging toch over brand?’ hoor ik u denken. Maar de hoofdoorzaak van de meeste bedrijfsbranden in Nederland is inbraak (bron: Verbond van Verzekeraars). Inbrekers stichten namelijk vaak brand om hun sporen uit te wissen.

5. Goed en veilig (!) hang- en sluitwerk

Vluchtwegen

Naast een inbraakalarm, zijn ook solide hang- en sluitwerk (liefst met kerntrekbeveiliging volgens het politiekeurmerk SKG**) aan te raden. Maar dat levert ook meteen een dilemma op: u kunt uw bedrijf namelijk als een burcht beveiligen, maar in geval van brand zal er een snelle vluchtweg naar buiten moeten zijn. Nood- en vluchtdeuren moeten met een lichte duw te openen zijn. Voor die toepassing bestaat speciaal hang- en sluitwerk. Informeer gerust naar de mogelijkheden en laat jaarlijks controleren of alles nog goed functioneert.

Tot slot, prioriteit nummer één is altijd iedereen veilig buiten te krijgen. Daarom staat in het Bouwbesluit precies aan welke brandwerendheidseisen een gebouw moet voldoen. Die zijn namelijk afhankelijk van de gebruiksfunctie en de hoogte van een gebouw. Wilt u de brandwerendheid van uw bedrijfspand in kaart laten brengen? Neem dan gerust contact met ons op. Met de juiste voorzorgsmaatregelen is de kans op brand te verkleinen.

Ronald van Dijk
Manager ServicebouwPlus